Bedrijfsprofiel
  .................................................
  Producten
  .................................................
  Realisaties
  .................................................
  Plaatsingsadvies
  .................................................
  Route
  .................................................
  Contacteer ons
  .................................................
Home
 
 

RICHTLIJNEN  PLAATSING  GESTRAALDE  TEGELS

 • Een onderlaag van +/- 15 cm voorzien.
 • Per lopende meter een helling respecteren van minimum 1 cm.
 • Breng een laag gestabiliseerd zand aan (cement + Rijnzand: verhouding 1/10).
 • Aandammen en d.m.v. paslatten de laag egaliseren.
 • Plaats de tegels op het zandbed; onder de tegels een beetje cement gemengd met een weinig water aanbrengen,
  dit om de aanhechting tussen tegel en onderlaag te versterken.
 • Lichtjes aankloppen met een rubber hamer.
 • Neem bij voorkeur tegels uit verschillende paletten, zodat een optimale schakering bekomen wordt.
 • Tegels kunnen geplaatst worden met of zonder voeg.
 • Tegels geplaatst met voeg mogen enkel manueel opgevoegd worden, bij voorkeur met een elastisch voegmiddel
  (type Polymeric Sands van Techni-Seal).
 • Tegels geplaatst zonder voeg kunnen met droog wit zand ingeveegd worden, overtollig zand na het invegen onmiddellijk
  verwijderen en desnoods herhalen tot de voegen verzadigd zijn.

BELANGRIJK: Het invoegen van de tegels mag slechts gebeuren indien de laag gestabiliseerd zand voldoende uitgedroogd en hard is!